Over ons


 

Wie zijn wij

Werken met kinderen

Binnen de familie van Avonturenbus eigenaar Philip van Sleeuwen is het werken met kinderen heel gewoon. Veel familileden werk(t)en in het (basis)onderwijs. Het lag dus voor de hand dat Philip ook die kant op zou gaan. Hij koos voor een lange carrière binnen de professionele kinderopvang. Helaas werd deze loopbaan in 2010 door de naderende crisis voortijdig onderbroken.

Start

Ondertussen was Philip ook aan de slag gegaan als touringcarchauffeur. In 2011 startte hij Avonturenbus, een eenmanszaak met wilde plannen rondom een nieuwe touringcar en vele kinderactiviteiten. Dat bleek in crisistijd wat te ambitieus en de plannen werden snel bijgesteld. Er volgden een aantal leuke kleinere en grotere activiteiten voor kinderen, vaak in de vorm van workshops. Ook de afdeling Avonturenbus Verhuur werd opgezet.

Na de Coronapandemie kreeg Avonturenbus meer mogelijkheden en zag Philip kans om als zzp’er weer op de groep te staan (BSO). Ook als zzp touringcarchauffeur maakt hij nu weer vele kilometers voor leuke opdrachtgevers.

Begin 2022 heeft Philip de volledige inventaris overgenomen van MVK Verhuur uit Hoogerheide. Daarmee is Avonturenbus Verhuur een serieuze speler geworden in de verhuur van springkussens, partytenten en andere evenementen benodigdheden.

Klimaatcrisis

Philip richt alle activiteiten binnen zijn bedrijf nu op de educatie van kinderen op het gebied van duurzaamheid. De huidige ontwikkelingen rondom ons klimaat brengen een grote mate van urgentie met zich mee. In dit momentum wordt activisme aangewakkerd en Philip wil daar met zijn evenementen voor kinderen graag een informerende rol in spelen.


 

Missie en Visie

Bedrijfsprofiel

Avonturenbus Events organiseert zelfstandig en in opdracht evenementen voor kinderen. Onze doelstelling is het ondersteunen en verbeteren van Natuur en Milieu Educatie en het herstellen of leggen van nieuwe contacten tussen kinderen en lokale duurzame initiatieven / ondernemers.

Avonturenbus Verhuur verhuurt benodigdheden voor evenementen, zoals partytenten, tafels, banken, springkussens en sport- en spelmateriaal.

Milieu-beleid

Wij contracteren voor onze evenementen uitsluitend aantoonbaar duurzame leveranciers. Onze evenementen worden op een duurzame wijze georganiseerd en uitgevoerd, waarbij wij streven naar een minimale impact op het milieu. Zoals wij verwachten dat onze partners ons aanspreken op ons gedrag, zullen wij onze partners aanspreken op hun verantwoordelijkheid op het gebied van klimaat en milieu.

Door middel van onze evenementen dragen wij bij aan het vergroten van de bewustwording rondom diverse duurzaamheidsthema’s, zoals plastic soup, luchtvervuiling, opwarming van de aarde, verdwijnen van koraalriffen, etc. Ook vergroten wij de kennis van en over duurzame initiatieven die oplossingen bieden voor diverse duurzaamheidsvraagstukken.

Klimaatcrisis

Veel mensen zijn zich er wel van bewust dat het klimaat verandert. Echter wordt men er onvoldoende over voorgelicht. In veel media wordt informatie over klimaatverandering zelfs op een verkeerde en misleidende manier gebracht. Nog steeds worden de zienswijzen van ontkenners van klimaatverandering ook door de reguliere (mainstream) media als (een mogelijke) waarheid in het licht gezet, terwijl alle bewijzen dat het klimaat verandert en dat de mens daarvan op dit moment de oorzaak van is al heel lang op tafel liggen.

Vrijwel alle klimaatwetenschappers ter wereld geven aan dat wij verregaande maatregelen moeten nemen om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. Als de temperatuur op aarde met meer graden stijgt, zullen de gevolgen daarvan steeds erger worden. Het kan zelfs zover gaan dat ook de mens niet meer op deze planeet kan leven.

Dat de wereld nu te maken heeft met een klimaatcrisis dringt snel door tot de jeugd en zij eisen van wereldleiders, overheden en organisaties dat zij deze crisis behandelen als een crisis. Zij eisen dus directe actie!

Het gaat over HUN toekomst.

Wij willen kinderen innformeren over klimaatverandering en welke maatregelen wij nemen en moeten gaan nemen om verdere opwarming tegen te gaan. Onze kinderen hebben recht op eerlijke informatie.

SDG’S

De Sustainable Devellopment Goals, oftewel de 17 werelddoelen voor een duurzame ontwikkeling van de VN, zijn afspraken die in VN-verband gemaakt zijn over een aantal hele belangrijke onderwerpen die ons allemaal aangaan! Het is de bedoeling dat deze doelen in 2030 gehaald zouden zijn, maar die verwachting is waarschijnlijk erg optimistisch…

Alle doelen raken natuurlijk ook aan het leven en leefomgeving van kinderen. Avonturenbus geeft daar graag aandacht aan en belicht welke gevolgen de SDG’s hebben voor kinderen overal ter wereld.

Ook in Nederland is aandacht voor de SDG’s. Op overheidsniveau, binnen bedrijven en instellingen. De uitleg naar de burger ontbreekt vaak. Avonturenbus geeft graag tekst en uitleg en wijst de weg naar meer informatie over SDG’s