Missie en visie

Bedrijfsprofiel

Avonturenbus Events organiseert zelfstandig en in opdracht evenementen voor kinderen. Onze doelstelling is het ondersteunen en verbeteren van Natuur en Milieu Educatie en het herstellen of leggen van nieuwe contacten tussen kinderen en lokale duurzame initiatieven / ondernemers.

Avonturenbus Verhuur verhuurt benodigdheden voor evenementen, zoals partytenten, tafels, banken, springkussens en sport- en spelmateriaal.

Milieu-beleid

Wij contracteren voor onze evenementen uitsluitend aantoonbaar duurzame leveranciers. Onze evenementen worden op een duurzame wijze georganiseerd en uitgevoerd, waarbij wij streven naar een minimale impact op het milieu.
Zoals wij verwachten dat onze partners ons aanspreken op ons gedrag, zullen wij onze partners aanspreken op hun verantwoordelijkheid op het gebied van klimaat en milieu.

Door middel van onze evenementen dragen wij bij aan het vergroten van de bewustwording rondom diverse duurzaamheidsthema’s, zoals plastic soup, luchtvervuiling, opwarming van de aarde, verdwijnen van koraalriffen, etc. Ook vergroten wij de kennis van en over duurzame initiatieven die oplossingen bieden voor diverse duurzaamheidsvraagstukken.

Klimaatcrisis

Veel mensen zijn zich er wel van bewust dat het klimaat verandert. Echter wordt men er onvoldoende over voorgelicht. In veel media wordt informatie over klimaatverandering zelfs op een verkeerde en misleidende manier gebracht. Nog steeds worden de zienswijzen van ontkenners van klimaatverandering ook door de reguliere (mainstream) media als (een mogelijke) waarheid in het licht gezet, terwijl alle bewijzen dat het klimaat verandert en dat de mens daarvan op dit moment de oorzaak van is al heel lang op tafel liggen.

Vrijwel alle klimaatwetenschappers ter wereld geven aan dat wij verregaande maatregelen moeten nemen om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. Als de temperatuur op aarde met meer graden stijgt, zullen de gevolgen daarvan steeds erger worden. Het kan zelfs zover gaan dat ook de mens niet meer op deze planeet kan leven.

Dat de wereld nu te maken heeft met een klimaatcrisis dringt snel door tot de jeugd en zij eisen van wereldleiders, overheden en organisaties dat zij deze crisis behandelen als een crisis. Zij eisen dus directe actie!
Het gaat over HUN toekomst.

Wij willen kinderen innformeren over klimaatverandering en welke maatregelen wij nemen en moeten gaan nemen om verdere opwarming tegen te gaan. Onze kinderen hebben recht op eerlijke informatie.

SDG’s

De Sustainable Devellopment Goals, oftewel de 17 werelddoelen voor een duurzame ontwikkeling van de VN, zijn afspraken die in VN-verband gemaakt zijn over een aantal hele belangrijke onderwerpen die ons allemaal aangaan! Het is de bedoeling dat deze doelen in 2030 gehaald zouden zijn, maar die verwachting is waarschijnlijk erg optimistisch…

Alle doelen raken natuurlijk ook aan het leven en leefomgeving van kinderen. Avonturenbus geeft daar graag aandacht aan en belicht welke gevolgen de SDG’s hebben voor kinderen overal ter wereld.

Ook in Nederland is aandacht voor de SDG’s. Op overheidsniveau, binnen bedrijven en instellingen. De uitleg naar de burger ontbreekt vaak. Avonturenbus geeft graag tekst en uitleg en wijst de weg naar meer informatie over SDG’s

Call Now Button